Planering for sankegarde - Gjelan, Driva

Utførte i April 2017 planering for sankegarde på Gjelan, Driva.