E6 Soknedal - K.A.Aurstad AS

 

OGT er innleid på vegprosjektet i Soknedal med tippbil.