Prosjekter - Andreas Rønning

Ryddet tomten og opparbeidet for bolig til Andreas Rønning. Anla også vei opp til huset.