Prosjekter - Hyttetomt Oppdalstoppen

På disse bildene ser dere litt av arbeidet vi utførte på en hyttetomt på Oppdalstoppen. Vi utfører alt av grunnarbeid og tar på oss opparbeidelse av uteområde rundt hus og hytter med muring og annet arbeid. Her fikk vi opparbeidet et bekkeløp som en fin del av uteområdet.