Prosjekter - Nydyrking

 

Vi i OGT har utført flere spennende nydyrkingsprosjekter for landbruket i Oppdal, og vi håper på flere slike i fremtiden.